KURSINFORMASJON


Kursnavn: Avansert praktisk prosessregulering. Del 1

Kurstype: Klasserom

Varighet: 2 dager

Språk:  noSpace

Sted: Otto Nielsens vei 12 Trondheim

Tid: 

Pris: 7.500.-

Ved endring av prosessens driftstilstand erfarer mange at reguleringssystemet fungerer lite tilfredsstillende. Systemet må ofte retunes og i noen tilfeller restruktureres. Driftsforstyrrelser korrigeres ofte altfor sakte med det resultat at alarmer trigges og produktkvaliteten forringes. Dette påvirker direkte lønnsomheten i bedriften gjennom redusert produktkvalitet, kapasitet og effektivitet.

En bedre forståelse for avansert prosessregulering og hvordan dette kan tilpasses din prosess er avgjørende for et velfungerende prosessreguleringssystem. Dette gir deg trygghet til å implementere, modifisere og videreutvikle avanserte reguleringsfunksjoner, i stedet for at disse havner i manuell.

 

Vår kursholder har 25 års erfaring innen prosessregulering

Dette kurset er utviklet i nær samarbeid med prosessindustrien, og har en praktisk tilnærming. Vår kursholder har levert kurs i avansert prosessregulering i 15 år. Som 1.amanuensis har han utdannet automatiseringsingeniører i en årrekke.

 

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis

  • Reguleringsventiler og karakteristikker.
  • Ulineære prosesser og reguleringssløyfer. Statiske og dynamiske karakteristikker.
  • Parameterstyring i PID regulatoren.
  • Kaskaderegulering.
  • Foroverkobling (statisk og dynamisk).
  • Forholdsregulering.
  • Praktisk anvendelse på simulerte prosesser (nivå, strømning, temperatur, etc.)

Praktisk tilnærming med bruk av prosessimulatorer

Hver kursdeltager har tilgang på PC. Kurset baserer seg på utstrakt bruk av prosessimulering der deltageren får erfart og brukt teori i praksis.

 

Kurs tilpasset dere

Vi skreddersyr kurs til din bedrift, din prosess, og dine reguleringstekniske utfordringer. Vi har god erfaring med å kjøre kurs ute hos kunder.

 

Over 88% gir kurset toppscore

Kurset får meget gode tilbakemeldinger! Etter å ha kjørt kurset for automatikere, prosessoperatører og ingeniører i Statoil fikk vi over 88% toppscore for dette kurset.