KURSINFORMASJON


Kursnavn: Avansert praktisk prosessregulering. Del 1

Kurstype: E-læring

Språk:  noSpace

Tid: 

Pris: 5.500.-

Ved endring av prosessens driftstilstand erfarer mange at reguleringssystemet fungerer lite tilfredsstillende. Systemet må ofte retunes og i noen tilfeller restruktureres. Driftsforstyrrelser korrigeres ofte altfor sakte med det resultat at alarmer trigges og produktkvaliteten forringes. Dette påvirker direkte lønnsomheten i bedriften gjennom redusert produktkvalitet, kapasitet og effektivitet.

En bedre forståelse for avansert prosessregulering og hvordan dette kan tilpasses din prosess er avgjørende for et velfungerende prosessreguleringssystem. Dette gir deg trygghet til å implementere, modifisere og videreutvikle avanserte reguleringsfunksjoner, i stedet for at disse havner i manuell.

 

Vår kursholder har 25 års erfaring innen prosessregulering

Dette kurset er utviklet i nær samarbeid med prosessindustrien, og har en praktisk tilnærming. Vår kursholder har levert kurs i avansert prosessregulering i 15 år. Som 1.amanuensis har han utdannet automatiseringsingeniører i en årrekke.

 

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis

  • Modul 1. Ulineære prosesser og reguleringssløyfer. Statiske og dynamiske karakteristikker.
  • Modul 2. Reguleringsventiler og karakteristikker. Linearisering.
  • Modul 3. Parameterstyring i PID regulatoren.
  • Modul 4. Kaskaderegulering.
  • Modul 5. Foroverkobling (statisk og dynamisk).
  • Modul 6. Forholdsregulering.
  • Virtuelle laboratorier: Praktisk anvendelse på simulerte prosesser (nivå, strømning, temperatur, etc.)

Praktisk tilnærming med bruk av virtuelle laboratorier

I kurset benyttes våre virtuelle laboratorier i prosessregulering. Laboratoriene består av dynamiske prosessimulatorer med tilhørende avanserte reguleringsstrukturer.