KURSINFORMASJON


Kursnavn: Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Kurstype: E-læring

Språk:  noSpace

Tid: Kurset starter umiddelbart etter påmelding

Pris: 9.500.-

Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker. 

Plattformsjefen og ledere om bord må ha en god forståelse av plattformens stabilitet og hva som påvirker denne. Han/hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.

 

Vi har lang erfaring i å utvikle e-læringskurs innen stabilitet og ballastering

Vi har levert e-læringskurs i stabilitet og ballastering til både Eni (Goliat) og GDF & SUEZ (Gjøa).

 

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis

  • Del 1: Vektregnskap og tyngdepunkt.
  • Del 2: Stabilitet ved små krengevinkler.
  • Virtuelt laboratorium 1: Ballastering av plattform.
  • Del 3: Stabilitet ved store krengevinkler.
  • Del 4: Effekt av fri væskeoverflate.
  • Del 5: Stabilitetskrav og KG grensekurver.
  • Virtuelt laboratorium 2: Stabilitet og KG grensekurver.

Kurset avsluttes med en skriftelig eksamen som må bestås for å få kurset godkjent.

 

Praktisk tilnærming med virtuelle laboratorier, video og 3D animasjon

I kurset benyttes våre virtuelle laboratorier innen stabilitet og ballastering. Laboratoriene består av fartøysimulatorer med spesiell vekt på stabilitetsteori og ballastering. Vi bruker video der vi presenterer stabilitetsteori i praksis (film av modeller i basseng), og kombinerer dette med animasjoner (2D og 3D).