KURSINFORMASJON


Kursnavn: Grafisk programmering i LabVIEW

Kurstype: Klasserom

Varighet: 3 dager

Språk:  noSpace

Sted: Otto Nielsens vei 12. Trondheim

Tid: 

Pris: 7.500.-

Målsetning

Etter endet kurs skal kursdeltageren være kjent med programmeringsmiljøet, og kunne programmere grafisk i LabVIEW. Han/hun skal kunne laget enkle applikasjoner for datainnsamling og instrumentkontroll.

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er automatikere, ingeniører og laboratoriepersonell. 

 

Emner

  • Programmeringsmiljøet i LabVIEW.
  • Kontrol av programutførelse med strukturer.
  • Array og cluster.
  • Datarepresentasjon: Grafer og charts.
  • Arbeide med tid i LabVIEW.
  • Lokale og globale variable.
  • Egenskapsnoder.
  • Tekststrenger og fil I/O.
  • Datainnsamling og instrumentkontroll.

Ressurser

Eget kompendium medfølger kurset.