KURSINFORMASJON


Kursnavn: Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Kurstype: Klasserom

Varighet: 4 dager

Språk:  noSpace

Sted: Otto Nielsens vei 12. Trondheim

Tid: 25. - 28. mars 2019

Pris: 

Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker. 

Plattformsjefen og ledere om bord må ha en god forståelse av plattformens stabilitet og hva som påvirker denne. Han/hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.

 

Vår kursholder har lang erfaring innen stabilitetsteori og ballastering

Gjennom forskning (SINTEF) og prosjekter (Equinor, etc.) har vår kursholder 10 års erfaring i praktisk og teoretisk bruk av stabilitet og ballastering for flyttbare plattformer. Vi har holdt kurs i 7 år for de fleste operatørselskap på norsk sokkel. 

 

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis

  • Vektregnskap og tyngdepunkt. Lastekalkulatoren.
  • Stabilitet ved små krengevinkler.
  • Krengeprøve.
  • Stabilitet ved store krengevinkler.
  • Effekt av fri væskeoverflate.
  • Stabilitetskrav, tilstander og KG grensekurver.
  • KG margin og dekkslastmargin.
  • Ballastering. Metodikk, prinsipper og beregning.
  • Stabilitet ved skadet plattform og sikker oppretting etter skade.  
  • Praktisk utprøving av teori og metodikk i våt-lab og simuleringsprogrammer.

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som må bestås for å få kurset godkjent.

 

Praktisk tilnærming med våt-lab og fartøysimulering

I kurset benyttes vårt våt-laboratorium der vi bygger rigger og utfordrer stabiliteten gjennom design og drift. Hver kursdeltager har tilgang på PC og vårt spesialtilpassede interaktive opplæringsprogram i stabilitet (StabLearn).