LÆR VED Å PRAKTISERE


Du lærer best når du praktiserer ny kunnskap i omgivelser som reflekterer ditt kjente arbeidsmiljø og oppgaver. I industrien ser vi utstrakt bruk av prosessimulering for å oppnå denne effekten. Vi benytter virtuelle laboratorier i våre e-læringskurs for å gjenskape denne virkeligheten. Et virtuelt laboratorium er altså en simulert virkelighet av for eksempel et prosessavsnitt, et fartøy, etc. Dette inngår så i vår KUAF læringsmodell.

KUAFny

Vi definerer først en kontekst (K) som gjenspeiler en realistisk arbeidsoperasjon i et kjent arbeidsmiljø. I denne konteksten får kursdeltageren en utfordring (U). Utfordringen er en arbeidsoppgave som skal løses. Han/hun må så utføre en eller flere aktiviteter (A) for å løse denne utfordringen. Det gis feedback (F) underveis på hvor sikre og effektive disse aktivitetene utføres. 

 

EKSEMPEL - BALLASTERING AV PLATTFORM


Plattform

Feil bruk av ballastsystemet om bord på en plattform kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten om bord. Det er derfor viktig at operatøren øver jevnlig på dette slik at denne operasjonen kan utføres sikkert og effektivt.

 

Kontekst


Konteksten er her kontrollrommet med tilhørende operatørstasjon for ballastering. Ressurser som maritime operasjonsmanual er tilgjengelig, og viktige elementer fra denne og tilhørende teori gjennomgås.

Fra kontrollrommet
kontrolrom

Utfordring


Plattformen krenger og skal rettes opp til "even keel" med riktig dypgang på alle fire søyler. Dette skal utføres på en sikker og effektiv måte.

baallast 

Aktivitet


Kursdeltageren må nå bestemme hvor mye ballastvann som må ballasteres/deballasteres i hver av de fire trimtankene for å rette opp plattformen. Han/hun kan utføre dette i en eller flere operasjoner og observere hva som skjer med list, trim og dypgang på hver av søylene.

 

Feedback


Det gis tilbakemelding (feedback) til operatøren på flere nivåer. Ballastsimulatoren viser direkte resultatet av utført aktivitet gjennom beregnet list, trim og dypgang. Samtidig får kursdeltageren en "score" eller rang som viser hvor sikkert og effektivt han/hun utfører selve ballastoperasjonen.  

score