LÆR VED Å PRAKTISERE!


Vi benytter fysiske laboratorier og interaktive simuleringsprogrammer i alle våre klasseromskurs. Kursdeltageren får erfare og praktisere faglig kunnskap mot fysiske og simulerte prosesser. I våre e-læringskurs benytter vi virtuelle laboratorier for å oppnå den samme gode læringseffekten. Laboratorier og simuleringsprogrammer inngår i scenario-baserte problemstillinger knyttet opp mot kursdeltagerens daglige arbeidsoppgaver.

 

Fysiske laboratorier


vatlabVi har utviklet egen våt-lab til bruk i opplæring i kurs i stabilitet og ballastering. I vår våt-lab benyttes forskjellige skrogformer som plattform, tankskip, sevantype og lekter. Ved hjelp av våre modeller kan vi endre tyngdepunktsplassering, utføre krengeprøve, beregne hydrostatiske data samt fremprovosere ustabilitet og skade. Vi har også egen ankerline-lab.

Virtuelle laboratorier


virtlabI våre virtuelle laboratorier simulerer vi oppførselen til forskjellige prosesser. Både kvantitative og kvalitative simulatorer benyttes. Prosessimulatoren inngår i kjente scenarioer knyttet til reelle arbeidsoppgaver, der kursdeltageren blir presentert for faglige utfordringer. Han/hun må ta aksjoner for å løse utfordringene, og  får fortløpende tilbakemeldinger underveis. Les mer og se eksempler på bruk av virtuelle laboratorier her.

StabLearn


stablearnStabLearn er en samling av interaktive programmer som simulerer statisk oppførsel til forskjellige skrogformer som plattform og lekter. I programmene kan du laste eller losse samt ballastere, og erfare hvordan dette påvirker stabiliteten til fartøyet. Programmene viser i tillegg til GZ kurven, viktige hydrostatiske og stabilitetsrelaterte parametere som KB, BM, GM, korrigert KG og KN verdier.

ControlLearn


feddtempControlLearn består av en samling av dynamiske prosessimulatorer med tilhørende reguleringsfunksjoner for konfigurering og tuning av regulatorer. ControlLearn inneholder simulatorer for varmevekslere, reguleringsventiler, tanker, pumper og rør. De fleste avanserte reguleringsstrukturer som kaskade, foroverkobling, forholdregulering og parameterstyring inngår i ControlLearn.