KURSINFORMASJON


Kursnavn: Praktisk prosessregulering

Kurstype: Klasserom

Varighet: 2 dager

Språk:  no

Sted: Otto Nielsens vei 12 Trondheim

Tid: 

Pris: 6.900.-

Mange reguleringssløyfer i prosessindustrien fungerer ikke som de skal. Reguleringen er enten for treg eller ustabil. Ofte blir PID regulatoren satt i manuell. Dette påvirker direkte lønnsomheten i bedriften gjennom redusert kvalitet, effektivitet og kapasitet.

En bedre forståelse av virkemåten til PID regulatoren og hvordan denne kan tilpasses din prosess er avgjørende for et velfungerende prosessreguleringssystem.

 

Vår kursholder har 25 års erfaring innen prosessregulering

Våre kurs er utviklet i nært samarbeid med prosessindustrien og har en praktisk tilnærming. Vår kursholder har levert kurs i praktisk prosessregulering i 15 år til store aktører i prosessindustrien som Statoil, Titania og Norske Skog. Som 1.amanuensis har han utdannet automatiseringsingeniører i en årrekke. 

 

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis

  • Reguleringssløyfen og dens komponenter. Tilbakekobling og blokkskjema.
  • Typiske prosesskarakteristikker.
  • Oppbygging og virkemåte til PID regulatoren.
  • Innstillingsmetoder (tuning) for PID regulatoren.
  • Praktisk anvendelse på simulerte prosesser (nivå, strømning, temperatur).

Praktisk tilnærming med bruk av prosessimulatorer

Hver kursdeltager har tilgang på PC. Kurset baserer seg på utstrakt bruk av prosessimulering der deltakeren får erfart og brukt teori i praksis. Kompendium medfølger kurset.

 

Kurs tilpasset dere

Vi skreddersyr kurs til din bedrift, din prosess, og dine reguleringstekniske utfordringer. Vi har god erfaring med å kjøre kurs ute hos kunder.