KURSINFORMASJON


Kursnavn: Opplæring i bruk av lastekalkulatoren Autoload

Kurstype: Klasserom

Varighet: 2 dager

Språk:  noSpace

Sted: Otto Nielsens vei 12. Trondheim

Tid: 

Pris: 9.000.-

Målsetning

Etter endet kurs skal kursdeltageren kunne bruke og forstå vanlige funksjoner i en lastekalkulator Autoload. Han/hun skal kjenne til koblinger mot stabilitetskrav (KG grensekurver) og skrogbelastninger (laste og losseplaner). 

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er maritimt operativt personell på halvt nedsenkbare plattformer  og FPSO. 

 

Emner

  • Vektregnskapet. Fra krengeprøve til lastekalkulatoren.
  • Arbeide med filer og vekter (flytende og faste).
  • Draft Survey. Kvalitetssikring av vektregnskapet.
  • Feilsøking ved trending av dødvekter.
  • Fra sensor/måling/peiling til lastekalkulator. Korreksjoner (trim/list/volum/temperatur) i lastekalkulatoren.
  • Stabilitetskrav og praktisk bruk av KG grensekurver.
  • Skrogbelastninger. Få kontroll på skjærkrefter og bøyemomenter ved lasting og lossing.
  • Skadet innretning og skade av tanker/voider. Stabilitetsstatus ved reell skade, og planlegging av oppretting.  

Ressurser

Hver kursdeltager har tilgang på PC for gjennomføring av praktiske oppgaver på lastekalkulatorer Autoload.