Lær ved å praktisere!

"I hear, and I forget

I see, and I remember

I do, and I understand"

E-LÆRING

KURS MED LABORATORIUM

TJENESTER

Vi utfordrer konvensjonell e-læring ved å løfter dette til et nytt nivå. Sentralt i vår designfilosofi står "Lær ved å praktisere" der vi gjennskaper reelle arbeidssituasjoner og utfordringer, og lar kursdeltageren øve på disse.  

Vi benytter fysiske og virtuelle laboratorier i alle våre klasserom og e-læringskurs. Dette gir en betydelig forbedret læringseffekt sammenlignet med tradisjonelle kurs.

Vår kompetanse innen operative maritime systemer og kybernetikk er unik, og vi har levert tjenester og programvare innen disse segmentene i en årrekke.