E-LÆRING

E-LÆRING


KUAFnyProMax Maritime har flere års erfaring i å utvikle e-læringskurs. Vi utvikler både egne kurs, og kurs sammen med kunder. Vi integrerer og tilpasser e-læring til bedriftens behov og har spesielt fokus på:

 

 - Effektiv, anvendbar og målrettet kompetanseformidling.

 - Ytelsesforbedrende kompetanseformidling der kunnskap kobles mot konkrete arbeidsoppgaver og prosesser.

 

 I tillegg til video og animasjon benyttes virtuelle laboratorier i våre e-læringskurs. Ved hjelp av virtuelle laboratorier plasseres kursdeltakeren i realistiske arbeidssituasjoner der han/hun må løse reelle arbeidoppgaver. Vi bygger ofte opp våre kurs rundt metoden "Lær ved å praktisere". Metoden består av fire elementer:  Kontekst,  Utfordring,  Aktivitet og Feedback (KUAF). Les mer om KUAF-metoden her.

 

Våre e-læringskurs er kompatible med de fleste LMS-systemer, og kan derfor enkelt integreres i din bedrifts opplæringsportal. Vi har også erfaring med å tilpasse egne e-læringsportaler der dere kan tilby kurs.

Virtuelle laboratorier


virtlabI våre virtuelle laboratorier simulerer vi oppførselen til forskjellige prosesser. Både kvantitative og kvalitative simulatorer benyttes. Prosessimulatoren inngår i kjente scenarioer knyttet til reelle arbeidsoppgaver, der kursdeltageren blir presentert for faglige utfordringer. Han/hun må ta aksjoner for å løse utfordringene, og  får fortløpende tilbakemeldinger underveis. Les mer og se eksempler på bruk av virtuelle laboratorier her.

Video


videooganimasjonVi bruker video for å bedre forståelsen av kursets faglige innhold. Våre fysiske laboratorier er ofte utgangspunktet for videoene der faglige utfordringer og løsninger presenteres visuelt. Vi kombinerer ofte video med animasjoner og analogier for å utdype den faglig forståelsen. 

Animasjoner


ani1Vi benytter både 2D og 3D animasjoner for å utdype og forklare faglige problemstillinger. Den visuelle beskrivelsen som animasjoner og video gir er ofte å foretrekke sammenlignet med statiske bilder og ligninger.

Interaksjon


interaksjonVåre e-læringskurs har i tillegg til virtuelle laboratorier høy grad av interaksjon. Dette involverer og engasjerer kursdeltageren samtidig som læringseffekten forbedres betydelig gjennom aktiv deltagelse.

Software-simulering


simulationVi integrerer opplæring i praktisk bruk av applikasjoner i våre e-læringskurs. Etter en gjennomgang av applikasjonen må kursdeltageren selv bruke denne og utføre operasjoner. Dette kombineres gjerne med en slutt-test for verifikasjon.