KURSKATALOG

KURSKATALOG


ProMax Maritime tilbyr både e-læringskurs og klasseromskurs. I klasseromskursene benyttes fysiske laboratorier og spesialtilpasset  programvare for å bedre læringseffekten. Hver kursdeltager har tilgang på egen PC. I e-læringskursene benyttes virtuelle laboratorier, animasjoner og video.  Kursene har høy grad av interativitet.

 

E-læring


Praktisk prosessreguleringno
Avansert praktisk prosessregulering. Del 1no
Stabilitet og ballasteringno
Modul 7 - Stabilitet og ballasteringno
Praktisk bruk av lastekalkulatorno

Klasserom


Praktisk prosessregulering no
Avansert praktisk prosessregulering. Del 1no
Regulering av enhetsprosesserno
Modulbasert kurs i stabilitet, ballastering og skrogbelastningerno
Lederkurs i stabilitet og ballastering for flyttbare innretningerno
Modul 7 - Stabilitet og ballastering no
Praktisk bruk av lastekalkulator (loading computer)no
Opplæring i bruk av lastekalkulatoren Autoloadno
Opplæring i bruk av lastekalkulatoren NAPA no
Grafisk programmering i LabVIEWno
Avansert programmering i LabVIEWno