TJENESTER

KURS


ProMax Maritime utvikler kurs til bruk i klasserom og som e-læring. For å bedre læringseffekten så inkluderes fysiske og virtuelle laboratorier i kursene. Vi bruker også utstrakt bruk av video og animasjoner. Mange av kursene er basert på prinsippet "Lær ved å praktisere", der kursdeltagerne øver på reell problemstillinger som er knyttet opp mot daglige arbeidsoppgaver.  Les mer om våre kurs her.

E-LÆRING


Vi har lang erfaring i å utvikle motiverende og spesialtilpassede e-læringskurs for kunder. I kursene bruker vi video, animasjoner og høy grad av  interaksjon. Vi benytter også virtuelle laboratorier som reflekterer reelle arbeidsoppgaver og læringsmål. Les mer om våre filosofi innen e-læring her.

KONSULENT


Vi har lang erfaring i utføre konselenttjenester for kunder. Vi har spesiell kompetanse innen operative maritime fag og kybernetikk. Eksempler på slike konsulenttjenester er:

 • Stabilitetsberegninger for FPSO og Semi-sub.
 • Valg og tilpasning av lastekalkulator.
 • Støttesystemer for daglig stabilitetskontroll om bord.
 • Valg av reguleringstekniske løsninger.
 • Implementasjon av avanserte reguleringsfunksjoner og strukturer.
 • Analyse og implementasjon av energisparetiltak i bygg og prosessanlegg.

 

SOFTWARE


ProMax Maritime  leverer spesialtilpasset programvare som dekker kundens behov. Vi har spesielt lang erfaring med bruk av LabVIEW, og har utviklet utallige applikasjoner for industri og laboratorier. Av andre prosjekter kan nevnes:

 • Datainnsamling og regulering av vindmølle med cRIO.
 • FPGA programmering for tidskritiske prosesser.
 • Kalibreringsprogrammer for instrumenter.
 • Utvikling av drivere for instrumenter.
 • Ankerline-simulator for FPSO og semi-sub.
 • Simulatorer for prosessutstyr og anlegg.