KURSINFORMASJON


Kursnavn: Lederkurs i stabilitet og ballastering for flyttbare innretninger

Kurstype: Klasserom

Varighet: 4 dager

Språk:  noSpace

Sted: Otto Nielsens vei 12. Trondheim

Tid: 18. - 21. februar 2019

Pris: 

Flere flyttbare innretninger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker. 

Plattformsjefen og ledere om bord på semi-sub og FPSO må ha en god forståelse av innretningens stabilitet og hva som påvirker denne. Han/hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.

 

Vår kursholder har lang erfaring innen stabilitetsteori og ballastering

Gjennom forskning (SINTEF) og prosjekter (Equinor, etc.) har vår kursholder 15 års erfaring i praktisk og teoretisk bruk av stabilitet og ballastering for flyttbare innretninger (semi-sub og FPSO). Vi har holdt kurs i 7 år for de fleste operatørselskap på norsk sokkel, og kurset er utviklet i nært samarbeid med disse.

 

Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis

 • Vektregnskap og tyngdepunkt. Lastekalkulatoren.
 • Stabilitet ved små krengevinkler.
 • Krengeprøve.
 • Stabilitet ved store krengevinkler.
 • Effekt av fri væskeoverflate.
 • Stabilitetskrav, tilstander og KG grensekurver.
 • KG margin og dekkslastmargin.
 • Ballastering. Metodikk, prinsipper og beregning.
 • Sagg og hogg. Skjærkraft- og bøyemoment-diagrammer.
 • Stabilitet ved skadet plattform og sikker oppretting etter skade.  
 • Praktisk utprøving av teori og metodikk i vår våt-lab og simuleringsprogrammer.

Praktisk tilnærming med våt-lab og fartøysimulering

I kurset benyttes vårt våt-laboratorium der vi bygger rigger og utfordrer stabiliteten gjennom design og drift. Hver kursdeltager har tilgang på PC og vårt spesialtilpassede interaktive opplæringsprogram i stabilitet (StabLearn).