KURSINFORMASJON


Kursnavn: Praktisk bruk av lastekalkulator (loading computer)

Kurstype: Klasserom

Varighet: 2 dager

Språk:  noSpace

Sted: Otto Nielsens vei 12. Trondheim

Tid: 

Pris: 

Historien har vist oss at det kan få alvorlige konsekvenser å miste kontrollen over fartøyets stabilitet og skrogbelastninger. Fartøyets levetid reduseres, og i noen tilfeller tvinger dette frem en ny krengeprøve og en ny gjennomgang av stabilitetsanalysen.

En god lastekalkulator og riktig bruk av denne er avgjørende for til enhver tid å ha full kontroll over stabiliteten og skrogbelastningene om bord. Det er viktig at operativt maritimt personell om bord kan bruke lastekalkulatoren både som planleggingsverktøy og som kontinuerlig oppfølging av fartøyets vektregnskap og stabilitet.

 

Kursinnholdet er god blanding av teori og praktisk anvendelse

 • Historisk utvikling. Forventninger og muligheter i dagens lastekalkulatorer.
 • Sammenligning av forskjellige lastekalkulatorer.
 • Vektregnskapet. Fra krengeprøve til lastekalkulatoren.
 • Draft Survey. Kvalitetssikring av vektregnskapet.
 • Monitorering og planlegging. Forutsetninger og muligheter.
 • Feilsøking ved trending av dødvekter.
 • Fra sensor/måling/peiling til lastekalkulator. Korreksjoner (trim/list/volum/temperatur) i lastekalkulatoren.
 • Stabilitetskrav og praktisk bruk av KG grensekurver.
 • Skrogbelastninger. Få kontroll på skjærkrefter og bøyemomenter ved lasting/lossing og ballastering.
 • Skadet fartøy. Stabilitetsstatus ved reell skade, og planlegging av oppretting.  
 • Praktisk anvendelse på forskjellige lastekalkulatorer (Autoload, NAPA, etc.)

 Praktisk tilnærming med bruk av forskjellige lastekalkulatorer

Hver kursdeltager har tilgang på PC for bruk av forskjellige lastekalkulatorer og vårt opplæringsprogram i stabilitet (StabLearn).

 

Kurs tilpasset dere

Vi skreddersyr kurs til din lastekalkulator og ditt fartøy slik at dere kan forstå og utnytte denne bedre. Vi har god erfaring med å kjøre kurs ute hos kunder.